Công chúa sao băng
15 tháng 6 2017 lúc 12:55

x = 100 nha

Bình luận (0)
nghia
15 tháng 6 2017 lúc 12:44

\(\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=x:20\)

\(5=x:20\)

\(x=100\)

Bình luận (0)
CR9
15 tháng 6 2017 lúc 12:44

\(\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=x:2\)

\(5=x:2\)

\(x:2=5\)

\(x=5.2\)

\(x=10\)

ai kcho mình k lại

Bình luận (0)
I_LOVE_YOU
15 tháng 6 2017 lúc 12:44

\(\frac{1}{2}\)\(\frac{9}{2}\)= x : 20

\(\frac{10}{2}\)= x : 20

5 = x : 20

5 x 20 = x

100 = x

Vậy x = 100

Bình luận (0)
Phạm Nguyễn Minh Nhân
15 tháng 6 2017 lúc 12:44

1/2 + 9 /2 = x : 20

   10/2 = x: 20 

     5 = x : 20

     x = 20 : 5 

     x = 4

mình trả lời đầu tiên tk cho mình nha

Bình luận (0)
Noo Phước Thịnh
15 tháng 6 2017 lúc 12:45

\(\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=\)x : 20

2 = x : 20

x = 2 x 20

x = 40 

 Vậy x = 40

Bình luận (0)
mai huu toan
15 tháng 6 2017 lúc 12:45

bằng 220  đúng không

Bình luận (0)
what là cái gì
15 tháng 6 2017 lúc 12:47

1/2+9/2=x:20

5=x:20

x=20x5

x=100

Bình luận (0)
Noo Phước Thịnh
15 tháng 6 2017 lúc 12:47

Mk nhầm :

\(\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=x:20\)

\(5=x:20\)

\(x=5x20\)

\(x=100\)

Bình luận (0)
CR9
15 tháng 6 2017 lúc 12:48

đề scos nhầm 1 tí 20 là 2

Bình luận (0)
I_LOVE_YOU
15 tháng 6 2017 lúc 12:50

\(\frac{1}{2}\)\(\frac{9}{2}\)= x : 2

\(\frac{10}{2}\)= x : 2

5 = x  : 2

5 x 2 = x

10 = x

Vậy x = 10

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Dũng
15 tháng 6 2017 lúc 13:00

1/2+9/2=x:20

x:20=5

x=20x5

x=100

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thanh Lương
15 tháng 6 2017 lúc 13:05

\(\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=x\div20\)

            \(5=x\div20\)

 \(x\div20=5\)

            \(x=5\times20\)

           \(x=100\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN