Học kì 2

ngô thị linh

trống chùa ai vỗ thì thùng

của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng

câu ca dao trên phản ánh điều gì?nhân dân ta hay nói ''của chùa'' với nội dung gì và có liên quan với câu ca dao trên k


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN