Nguyễn Mai Chi
10 tháng 6 2017 lúc 16:04

35 nha bạn

Bình luận (0)
Milo
10 tháng 6 2017 lúc 16:03

89-54=35 nha !!!!

Bình luận (0)
Toàn Nguyễn
10 tháng 6 2017 lúc 16:03

35 nha

Bình luận (0)
Le Nhat Phuong
10 tháng 6 2017 lúc 16:03

\(89-54=35\)

Bình luận (0)
yuri katsuki
10 tháng 6 2017 lúc 16:04

89-54=35

Bình luận (0)
Khách vãng lai
10 tháng 6 2017 lúc 16:05

35 kb ha

Bình luận (0)
Đỗ Kim Lâm
10 tháng 6 2017 lúc 16:06

         \(8\)\(9\)

\(-\) \(5\)\(4\)

         \(3\)\(5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
10 tháng 6 2017 lúc 16:13

89-54=35.chúc bn học toots^_^

Bình luận (0)
Nguyễn Vân Anh
10 tháng 6 2017 lúc 16:36

89-54=35 nha bn!

ủng hộ mik nha!

Bình luận (0)
Lê Út Uyên
10 tháng 6 2017 lúc 18:16

89 - 54 = 35

Bình luận (0)
miu lê
11 tháng 6 2017 lúc 16:56

bằng 35 nha 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN