Ôn tập ngữ văn lớp 7

PTM

Em hiểu như thế nào về công dụng của văn chương qua ý kiến của Hoài Thanh: Văn chương gây những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN