Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Trần Bảo Khanh

Câu 1. Tại sao hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh

Câu 2. Khi bơm xe thật căng, van vặn chặt. Nhưng để lâu ngày thì săm xe dã bị xẹp mặc dù nó không bị thủng. Hãy giải thích tại sao?

Câu 3. Tại sao nước ở ao, hồ, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều 1

❤ ~~ Yến ~~ ❤
19 tháng 4 2020 lúc 14:11

Câu 1: Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh

=> Ta hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh vì: Nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử đường và nước chuyển động nhanh hơn.

Câu 2:

Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.

Câu 3:

Do các phân tử không khí chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía, giữa các phân tử nước ao, hồ, sông, biển có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể đi vào nước (hiện tượng khuếch tán giữa nước và không khí).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN