Songoku Sky Fc11
9 tháng 6 2017 lúc 7:00

0.25=25/100=1/4

tổng số phần bằng nhau là

1+4=5

số bé là

0.25:5.1=0.05

số lớn là

0.25-0.05=0.2

Đáp số 0.05    0.2

Bình luận (0)
Bastkoo
9 tháng 6 2017 lúc 7:00

Tỉ số của 2 số đó là : 0,25 = 1/4

Số lớn là :

0,25 : ( 1 + 4 ) . 4 = 0,2

Số bé là :

0,25 - 0,2 = 0,05

Bình luận (0)
Trần Nhật Quỳnh
9 tháng 6 2017 lúc 7:01

0, 25 = 1/4

Ta coi số lớn là 4 phần thì số bé là 1 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 1 = 5(phần)

Số bé là:

0, 25 : 5 x 1 = 0, 05

Số lớn là:

0, 25 - 0, 05 = 0, 2

                       Đáp số: số bé: 0, 05

                                       số lớn: 0, 2

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
9 tháng 6 2017 lúc 7:02

Đổi 0,25 = \(\frac{1}{4}\)vậy \(\Rightarrow\)số lớn có 4 phần còn số bé có 1 phần

Số bé là:

0,25 : ( 1 + 4 ) x 1 = 0,05

Số lớn là:

0,25 - 0,05 = 0,2

Đáp số: số bé là 0,05

            số lớn là 0,2

Bình luận (0)
I_LOVE_YOU
9 tháng 6 2017 lúc 7:02

Đổi 0,25 = \(\frac{1}{4}\)

=>  tỉ số giữa số bé và số lớn là: \(\frac{1}{4}\)

Số bé là:        0,25 : ( 1 + 4 ) x 1 = 0,05

Số lớn là:       0,25 - 0,05 = 0,2

                              Đáp số:.......

~ Ủng hộ mk nha ~

    

Bình luận (0)
Trần Nhật Quỳnh
9 tháng 6 2017 lúc 7:04

0, 25 = 1/4

Ta coi số lớn là 4 phần thì số bé là 1 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 1 = 5(phần)

Số bé là:

0, 25 : 5 x 1 = 0, 05

Số lớn là:

0, 25 - 0, 05 = 0, 2

                       Đáp số: số bé: 0, 05

                                       số lớn: 0, 2

Bình luận (0)
Zlatan Ibrahimovic
9 tháng 6 2017 lúc 7:09

Đổi 0,25=1/4

Số bé là:

1/4:(4-1)*1=1/16.

Số bé là:

1/4-1/13=3/16.

Vậy.....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN