Kudo Shinichi
28 tháng 5 2017 lúc 8:35

Nửa chi vi hình chữ nhật là:

56 : 2 = 28 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

28 - 18 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 10 = 180 (m2)

          Đáp số: 180m2

Vì đề bài ko có đơn vị nên cho phép mk ghi đơn vị là m nha

Bình luận (0)
tth_new
28 tháng 5 2017 lúc 8:32

Nửa chu vi:

56 : 2 = 28

Chiều rộng:

28 - 18 = 10

Diện tích:

10 x 18 = 180

Đs:

Mình chỉ tk cho bạn khi bạn tk mình

Bình luận (0)
sakura
28 tháng 5 2017 lúc 8:33

nửa chu vi hình chữ nhật là:

56 : 2 = 28 ( m )

chiều rộng hình chữ nhật là:

28 - 18 = 10 ( m )

diện tích hình chữ nhật là:

18 x 10 = 180 ( m2 )

Đ/S: 180 m2

Bình luận (0)
✓ ℍɠŞ_ŦƦùM $₦G ✓
28 tháng 5 2017 lúc 8:33

                      Bài giải

Nữa chu vi hình chữ nhật là :

            56 : 2 = 28 

Chiều rộng hình chữ nhật là :

            28 - 18 = 10

Diện tích hình chữ nhật là :

          10 x 18 = 180

            Đáp số : 180

Bình luận (0)
Nóng xệ mood
28 tháng 5 2017 lúc 8:33

180 nha e

Bình luận (0)
Tiểu Thư Họ Vũ
28 tháng 5 2017 lúc 8:33

Chiều rộng là:

(58:2) - 18=11

Diện tích hình chữ nhật đó là:

18 x 11 =198

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Dũng
28 tháng 5 2017 lúc 8:34

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(56:2)-18=10 cm

S hình chữ nhật là:

10x18=180 cm2

Bình luận (0)
sakura
28 tháng 5 2017 lúc 8:35

                                 Bài giải

     Nữa chu vi hình chữ nhật là :

             56 : 2 = 28

     Chiều rộng hình chữ nhật là:

                  28 - 18 = 10

    Diện tích hình chữ nhật là :

             10 x 18 = 180

                     Đáp số : 180

Bình luận (0)
Nguyễn MM
28 tháng 5 2017 lúc 8:35

Nửa chu vi là : 56 : 2 = 28 

Chiều rộng là : 28 - 18 =10 

Diện tích là : 10 * 18 =180

Bình luận (0)
Hoàng Thị Thanh Huyền
28 tháng 5 2017 lúc 8:37

Nửa chu vi hình chữ nhật là 

56:2=28(?)

Chiều rộng hình chữ nhật là 

28-18=10(?)

Diện tích hình chữ nhật là 

18x10=180(?)

   Đáp số 180 ?

Bình luận (0)
Duong Minh Hieu
28 tháng 5 2017 lúc 8:38

Chiều rộng hình chữ nhàt là

56:2-18=10

S=10*18=180

k minh nha

Bình luận (0)
Phạm Thị Mai Anh
28 tháng 5 2017 lúc 8:47

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

     56 : 2 = 28 

Chiều rộng hình chữ nhật là :

    28 - 18 = 10

Diện tích hình chữ nhật là :

   28 x 10 = 280

        Đáp số : 280

Bình luận (0)
Tsukino Usagi
28 tháng 5 2017 lúc 8:48

                   Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

           56 : 2 =28

Chiều rộng hình chữ nhật là:

           28 - 18 =10

Diện tích hình chữ nhật là:

           18 x 10 = 180

               Đáp số: 180.

Bình luận (0)
Phạm Thị Mai Anh
28 tháng 5 2017 lúc 8:49

diện tích là 180 nha

Bình luận (0)
than mau dung
28 tháng 5 2017 lúc 9:09

bạn ko đưa đơn vị nên cứ coi là m nhé

kết quả bằng 180 m2

Bình luận (0)
than mau dung
28 tháng 5 2017 lúc 9:16

180 là đúng 

1 tích nhá 

Bình luận (0)
than mau dung
28 tháng 5 2017 lúc 9:18

180 là đúng 100 %

1 tích nhá

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN