Bài 48. Quần thể người

thị ka

Tốc độ tăng dân số của Việt Nam hiện nay so với mức tăng dân số thế giới như thế nào? Và chúng ta cần phải làm gì để điều khiển tốc độ tăng dân số?

B.Thị Anh Thơ
12 tháng 4 2020 lúc 11:36

Tốc độ tăng dân số ở Việt Nam hiện nay với thế giới đang rất cao vì thế chúng ta phải cân bằng lại tốc độ tăng dân số ở nước ta.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN