Tứ giác

Nguyễn Thanh Phong

Bài 1:Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 30km/h.Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 24km/h,nên thời gian về nhiều hơn đi là 1 giờ.Tính độ dài quãng đường AB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN