Violympic toán 8

U Suck

Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH.Kẻ E là điểm bất kì trên AB.Kẻ HF vuông góc HE.Cm AH2=BH.HC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN