Violympic toán 8

Anh Thanh Niên

Phòng ăn của một khu cách ly cho người nghi nhiễm covid-19 có 20 bàn ăn gồm hai loại:loại 2 chỗ và loại 4 chỗ ngồi.Nếu có 52 người được cách ly được sắp xếp vào phòng ăn này thì số chỗ ngồi vừa đủ.Em hãy tính số bàn ăn mỗi loại.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN