Violympic toán 8

Trần gia hào

x^2-x-1=0

Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh 10 tháng 4 2020 lúc 12:22

x^2-x-1=0

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\\x=\frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy..........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN