Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Truong Thien

Tính thể tích(đktc)của khí sinh ra khi đốt cháy 1,2g cacbon

Giúp mình vs ạ, nhanh nha mình cần gấp

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 10 tháng 4 2020 lúc 10:43

\(C+O_2-^{t^o}\rightarrow CO_2\)

Khí sinh ra là CO2

\(TheoPT:n_{CO_2}=n_C=\frac{1,2}{12}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{CO_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...