kudo shinichi
16 tháng 5 2017 lúc 12:23

Viết đề kiểu gì mà đọc ko hiểu 

Bình luận (0)
Tuấn Trương Quốc
16 tháng 5 2017 lúc 12:28

nhà an cach nhà hà 2416m nhà minh ở chính giữa đoạn đường từ nhà an đến nhà hà còn nhà sơn lại ở chính giữa đoạn đường từ nhà an đến nhà minh hỏi từ nhà sơn đến nhà hà cách nhau bao nhiêu mét

Bình luận (0)
Trần Minh Ngọc
16 tháng 5 2017 lúc 12:37

đ/s:604m

tk mk và kb với mk nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Để đi từ nhà Hoa sang nhà Thuý, Hoa đi mất 268 bước, để đi từ nhà Thuý đến nhà An. Hoa mất 102 bước. Hỏi nếu Hoa đi từ nhà Hoa đến nhà Thuý hết bao nhiêu bước chân, biết nhà ba bạn nằm trên một đường thẳng và nhà Thuý nằm ở giữa?

A. 360

B. 370

C. 380

D. 390

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN