Violympic toán 9

Trần Gia Linh

Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh AC sao cho AN=1/4AC. chứng minh rằng tam giác DMN vuông cân.

Mọi người giúp em với ạ !!

Na Cà Rốt
8 tháng 4 2020 lúc 19:40

Violympic toán 9

lmj có tam gaics vuông cân m

(có j ko hiểu cứ hỏi, tự vẽ lại hình)

Bình luận (0)
Minh Tài
8 tháng 4 2020 lúc 20:21

ta có: \(\Delta AND\sim\Delta BMD\left(g-g\right)\)

=> góc ADN= góc BDM

\(\widehat{ADN}+\widehat{NDB}=45^o\)

Nên \(\widehat{NDB}+\widehat{BDM}=45^o\)

Ko vuông cân còn gì ạ !! Dù sao cũng cảm ơn @ Na Cà Rốt

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
8 tháng 4 2020 lúc 20:36

chẳng biết t học qua lớp 9 lâu r nên cũng k nhớ rõ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN