Bài 16 : Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Huong Hoang

cho biết nguyên nhân, hậu quả của đông dân, gia tăng nhanh và phân bố chưa
hợp lí của dân số và phân bố dân cư nước ta.

Nguyễn Trần Thành Đạt
5 tháng 4 2020 lúc 13:56

Nguyên nhân: Do sự phát triển không đồng đều về kinh tế các vùng miền.

Do tỉ suất sinh thô cao hơn tỉ suất tử thô. Do chưa có kế hoạch hóa gia đình phù hợp.

Hậu quả: Tình trạng thất nghiệp, các vấn đề xã hội, bảo hiểm , tình hình y tế , giáo dục không đáp ứng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN