Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Giang Cong

1. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh.

B. Làm quay kim nam châm.

C. Làm nóng dây dẫn.

D. Hút các vật giấy

2. Vật nào dưới đây có tác dụng từ?

A. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn.

B. Một mảnh nilông đã được cọ xát mạnh.

C. Một cuộn dây dẫn đang co dòng điện chạy qua.

D. Một đoạn băng dính.

Giang Cong
Giang Cong 3 tháng 4 2020 lúc 20:00

Đấy là lớp 7 nhé mik ngõ nhầm

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải 5 tháng 4 2020 lúc 10:00

1.D

2.C

Nhớ tick cho mình nha!haha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...