Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Lê Tố Uyên

Bài 1: Cho biểu thức: M = \(\frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6}+\frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}+\frac{\sqrt{x+3}}{2-\sqrt{x}}\)

Tìm điều kiện để M có nghĩa, rút gọn M

Bài 2: Cho biểu thức: A= [(\(\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}\)).\(\frac{2}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)] : \(\frac{\sqrt{x^3}+y\sqrt{x}+x\sqrt{y}+\sqrt{y^3}}{\sqrt{x^3y}+\sqrt{xy^3}}\)

a, Rút gọn A

b, Biết xy = 16. Tìm các giá trị của x,y để A ccos giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị đó

Giúp em với ạ!

Từ Đào Cẩm Tiên
31 tháng 3 2020 lúc 10:26

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN