Chương IV - Dao động và sóng điện từ

8k lop

Người ta dùng máy cẩu nâng 1 thùng hàng nặng 500kg. Máy cẩu đã thực hiện một công là 37500J. Tính độ cao mà thùng hàng đc nâng lên

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 29 tháng 3 2020 lúc 10:56

Trọng lượng của thùng hàng là

\(P=10m=5000\) N

Độ cao mà nó được nâng lên là

\(h=\frac{A}{P}=7,5\) m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...