Bài 21. Điện từ trường

Phan Thu

- Định nghĩa “tác dụng hóa học”.

- Nêu ứng dụng dựa trên “tác dụng hóa học” của dòng điện trong thực tế.

- Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của phương pháp mạ điện.

Giúp Mình Nhé !!!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN