Văn bản ngữ văn 8

Hà minh đăng

Chép thuộc lòng bài thơ Tức cảnh Pác Bó. Chỉ ra từ láy được sử dụng trong bài thơ và giải thích nghĩa của từ láy đó.

PhuongLinh LeHoang
25 tháng 3 2020 lúc 23:10

Bài thơ: Sáng ra bờ suối tối vào hang/ Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Các từ láy: sẵn sàng (ở trạng thái có thể sử dụng hoặc hành động được ngay do đã được chuẩn bị đầy đủ); chông chênh (Dễ mất thăng bằng, dễ nghiêng lệch vì không có chỗ tựa vững chắc).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN