Bài 1: Định lý Talet trong tam giác

MIN JOONJI

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm.Một đường thẳng a thay đổi qua G cắt các cạnh AB,AClần lượt tại M,N.CMR:AB/AM+AC/AN không thay đổi khi a thay đổi


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)