Chương III- Điện học

Nguyễn Bùi Đại Hiệp

Cho ba số dương x,y,z thoả mãn xyz=2.Chứng minh rằng:

\(\frac{x}{2x^2+y^2+5}+\frac{2y}{6y^2+z^2+6}+\frac{4z}{3z^2+4x^2+16}\le\frac{1}{2}\)

Văn Quyền Lê
25 tháng 3 2020 lúc 11:46

Đây là Toán hay Lí vậy bạn !!?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN