BÀI 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (Tiết 3)

Nguyễn Hoàng Lâm Uyên

Ý nào đúng nhất khi nói về vị trí địa lí của tây nam á :

A. Các quốc gia này trong lịch sử có " con đường tơ lụa" đi qua nên vùng tiếp nhận được văn hóa cả phương Đông lẫn phương Tây

B. Do sự xâm lược, đô hộ của các nước phương Tây bên chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây

C. Do sự xâm lược, đô hộ của các nước phương Đông nên chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông

D. Tất cả các ý trên đều sai

Trần Thế Khải
24 tháng 3 2020 lúc 10:15

Đáp án là A. Các quốc gia này trong lịch sử có '' con đường tơ lụa'' đi qua nên vùng tiếp nhận được văn hóa Trung Đông lẫn Phương Tây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN