Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Uyên Nguyễn

Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng, a=1,2mm; D=1,5m. Chiếu đồng thời hai bức xạ màu lam có bước sóng 450nm và màu vàng 600nm vào khe

a) Tính khoảng vân của vân màu lục

b) Trên bề rộng vùng giao thoa 2cm quan sát được bao nhiêu vân sáng? bao nhiêu vân màu vàng? bao nhiêu vân màu lam? bao nhiêu vân màu lục?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN