Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Taehyungie Kim

nối hai quả cầu A và B đều được nhiễm điện dương nằng một dây dẫn kim loại. Có dòng điện đi qua dây dẫn không? Tại sao?

Nguyễn Hoàng Bảo Ngân
Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 19 tháng 6 2020 lúc 20:40

Không có dòng điện đi qua dây dẫn vì hai quả cầu nhiễm điện cùng loại nên chúng đẩ nhau cũng như không có dòng điện đi từ cực dương đến cực âm .

mik ko chắc nux ~~~~ngaingung

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thảo Chi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN