Địa lý địa phương

Phạm Thị Linh Đan

Đại dịch virus Corona (Covid - 19) đã và đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng như thế nào? Bản thân em đã làm gì để phòng ngừa dịch bệnh đang lan nhanh trong cộng đồng ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN