Ôn tập cuối năm phần số học

kudo shinichi
23 tháng 3 2020 lúc 15:22

4x2 - 12x + 11 = 0

<=> (4x2 - 12x + 9) + 2 = 0

<=> (2x - 3)2 + 2 = 0

=> pt vô nghiệm (vì (2x - 3)2 + 2 > 0 với mọi x)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN