Bội và ước của một số nguyên

Thuycuong Phanthuy

Tìm số tự nhiên n sao cho 20n-3n chia hết cho n

Nguyễn Thị Thùy Trâm
23 tháng 3 2020 lúc 11:40

20n - 3n chia hết cho n ; n ∈ N

17n chia hết cho n

n ∈ Ư (17) = {1; 17}

Vậy n = 1; 17

Bình luận (0)

Có 20n-3n chia hết cho n

=>n(20-3) chia hết cho n

=>n.17 chia hết cho n

Đến đây mk thấy chẳng có lí do gì để n thuộc Ư(17) cả mk ko chắc lắm nhưng đến đó theo mk thì n thuộc mọi số

KB với mk nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN