Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Vũ Hùng

Hai hạt nhỏ mang điện tích +3q và +q được gắn chặt vào một thanh cách điện và cách nhau một khoảng d . Một hạt mang điện thứ 3 có thể trượt tự do dọc theo thanh. Xác định vị trí cân bằng của hạt thứ 3 này. Cân bằng đó có bền không?

Bài 2. Hai vỏ cầu vật dẫn đồng tâm có bán kính là a = 0.4 m và b = 0.5 m, được nối với nhau bởi một dây dẫn. Nếu đặt lên hệ một điện tích Q =10 µC thì điện tích được phân bố trên mỗi vỏ cầu là bao nhiêu? .

Bài 3. Một đĩa bán kính R tích điện không đều với mật độ điện mặt  =Cr với C là hằng số và r là khoảng cách từ tâm đĩa. Hãy tìm điện thế tại điểm P.

Netflix
Netflix 24 tháng 7 2020 lúc 11:09

Bài 1:

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Bình luận (0)
Netflix
Netflix 24 tháng 7 2020 lúc 11:13

Bài 3:

Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

trích: BÀI TẬP VẬT LÝ 2 DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯU HÀNH NỘI BỘ ĐÀ NẴNG 2017

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN