Violympic toán 8

nguyenminhanh

Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H.Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B, vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại C , hai đường thẳng này cắt nhau tại D

a) C/m : AH vuông góc với BC và tứ giác BHCD là hình bình hành

b) Gọi M là trung điểm BC. C/m : 3 điểm H, M, D thẳng hành và tam giác EMF cân

c) Gọi K là điểm đối xứng của H qua BC .C/m BD=CK

d) Dường thẳng vuông góc tại M cắt AD tại L. C/m AH = 2ML

Lê Thị Hồng Vân
19 tháng 3 2020 lúc 14:48
https://i.imgur.com/Z4ZD6KJ.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN