Violympic toán 6

Nguyễn  Anh Thư

Cho a -b chia hết cho 5. Hỏi a-6b chia hết cho 5 không? Vì sao.

Help me UwU

Nguyễn  Anh Thư
Nguyễn Anh Thư 19 tháng 3 2020 lúc 10:52
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 19 tháng 3 2020 lúc 14:23

a - b chia hết cho 5

Cách 1 :

a - b ⋮ 5

a - 6b = (a - b) - 5b

Mà a - b ⋮ 5 và 5b ⋮ 5

Suy ra a - 6b ⋮ 5

Cách 2 :

a - b ⋮ 5⇒ a ⋮ 5 và b ⋮ 5

a - 6b ⇒ a ⋮ 5 và b ⋮ 5 ⇒ 6b ⋮ 5

Suy ra a - 6b ⋮ 5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN