Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Hoàng Đình Dũng

nguyên tố nào có số electron ngoài cùng bằng số electron độc thân

B.Thị Anh Thơ
19 tháng 3 2020 lúc 21:32

Hỏi cụ thể nha bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN