Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Thu thảo Phạm hồ

giả sử em được đi tham quan trải nghiệm thực tế ở một trường giáo dưỡng và được chứng kiến việc sinh hoạt , học tập , cải tạo của các bạn thiếu niên ở đây . em hãy cho biết:

1. Cảm nhận của em về trách nhiệm của Nhà nước ta đối với trẻ vị thành niên sa vào tệ nạn xã hội .

2. Nếu được trò chuyện với các bạn đó , em sẽ chia sẽ với họ những điều gì ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...