Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Harry Huyền

Lấy ví dụ về vai trò của công nghiệp đối với nông nghiệp

Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 17 tháng 3 2020 lúc 21:34
Ví dụ:

- Sản xuất ô-tô, xe máy,...

- Chế tạo các máy móc phục vụ đời sống,...

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 18 tháng 3 2020 lúc 17:08

Ví dụ:

- Máy móc cho năng suất,sản phẩm nhiều hơn khi làm việc thủ công như máy tuốt lúa,sát gạo,...

- Hệ thống tưới tiêu phục vụ trồng trọt.

...

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 18 tháng 3 2020 lúc 17:09

Ví dụ:

- Máy móc cho năng suất,sản phẩm nhiều hơn khi làm việc thủ công như máy tuốt lúa,sát gạo,...

- Hệ thống tưới tiêu phục vụ trồng trọt.

...

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...