Chương II : Số nguyên

Nguyễn Thùy Khánh Linh

2x+12=3(x-7)

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 17 tháng 3 2020 lúc 14:50

2x + 12 = 3(x - 7)

2x + 12 = 3x - 21

2x - 3x = -12 - 21

2x - 3x = -33

x(2 - 3) = -33

-1x = -33

x = 33

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN