Tính chất chia hết của một tổng. Luyện tập

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 17 tháng 3 2020 lúc 11:16

5 ⋮ x + 3

x + 3 ∈ Ư(5) = {-1; 1; -5; 5}

Ta có bảng sau

x + 3 -1 1 -5 5
x -4 -2 -8 2

x = {-4; -2; -8; 2}

Bình luận (0)

5 ⋮ ( x + 3 )

⇒ ( x + 3 ) ∈ Ư(5) = { ± 1 ; ± 5 }

Ta có bảng sau : undefined

Vậy x ∈ { - 4 ; - 8 ; - 2 ; 2 }

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN