Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Luyện tập

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 17 tháng 3 2020 lúc 10:32

x2 + x = 0

x(x + 1) = 0

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+1=0\rightarrow x=-1\end{matrix}\right.\)

Vậy x = 0 hoặc x = -1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN