Ôn tập chương I

Mai hoàng

Tìm x ϵ Z biết :

a, 4 ⋮ x + 1

b , x + 5 ⋮ x +2

c , x - 7 ⋮ x - 2

d , 2x + 5 ⋮ x + 1

e , 3x - 1 ⋮ x + 2

Thúy Vy
Thúy Vy 12 tháng 3 2020 lúc 9:21

a) x+1\(\in\)Ư(4)=\(\left\{\pm1;\pm2;\pm4\right\}\)

x+1 1 -1 2 -2 4 -4
x 0 -2 1 -3 3 -5

b)(x+2)+3\(⋮\)x+2

3\(⋮\)x+2

x+2\(\in\)Ư(3)=\(\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

x+2 1 -1 3 -3
x -1 -3 1 -5

mấy cái kia tương tự

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 12 tháng 3 2020 lúc 9:46

Hỏi đáp ToánHỏi đáp Toán

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN