thuhien6b
11 tháng 5 2017 lúc 10:42

100=110

1958=2000

1370=1400

2112=2200

1723=1800

Bình luận (0)
Dương Thị Hương Sơn
11 tháng 5 2017 lúc 10:45

năm 100 thuộc tk 11

năm 1958 thuộc tk 20

năm 1370 thuộc tk 14

.năm 2112 thuộc tk .22

năm 1723 thuộc tk18

Bình luận (0)
le ngoc minh
11 tháng 5 2017 lúc 10:49

Năm 100 thuộc thế kỉ 1

Năm 1958 thuộc thế kỉ 20

Năm 1370 thuộc thế kỉ 14 

Năm 2112 thuộc thế kỉ 23 

Năm 1723 thuộc thế kỉ 18 

tk cho mình nha

Bình luận (0)
hòang lê vinh sơn
11 tháng 5 2017 lúc 10:50

năm 100 -->thế kỉ I

năm 1958 -->thế kỉ XX

năm 1370 -->thế kỉ XIV

năm 2112 -->thế kỉ XII

năm 1723 -->thế kỉ XVIII

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
11 tháng 5 2017 lúc 11:58

Năm 100 thuộc thế kỉ 1

Năm 1958 thuộc thế kỉ 20

Năm 1370 thuộc thế kỉ 14

Năm 2112 thuộc thế kỉ 22

Năm 1723 thuộc thế kỉ 18

Bình luận (0)
Beo dướng
11 tháng 5 2017 lúc 12:12

năm 100 thuộc thế kỉ 1

năm 1958 thuộc thế kỉ 20

năm 1370 thuộc thế kỉ 14

năm 2112 thuộc thế kỉ 22

năm 1723 thuộc thế kỉ 18

Bình luận (0)
Công chúa nong trại
3 tháng 7 2017 lúc 15:24

Năm 100 thuộc thế kỉ I

Năm 1958 thuộc thế kỉ XX

Năm 1370 thuộc thế kỉ XIV

Năm 2112 thuộc thế kỉ XXII

Năm 1723 thuộc thế kỉ XVIII

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Hoàng Anh
3 tháng 7 2017 lúc 15:27

Năm 100 thuộc thế kỉ thứ 1

Năm 1958 thuộc thế kỉ thứ 20

Năm 1370 thuộc thế kỉ 14

Năm 2112 thuộc thế kỉ 22

Đó, k đi, bạn bảo thông minh thì tui nè, trả lời được đó

Bình luận (0)
huynh thi kim dung
3 tháng 7 2017 lúc 15:29

năm 100 thuộc thế kĩ 11

năm 1958 thuộc thế kỉ 20

năm1370 thuộc thế kỉ 14

năm 2112 thuộc thế kỉ 22

năm 1723 thuộc thế kỉ 18

Bình luận (0)
Nguyễn Bích Thư
24 tháng 8 2017 lúc 9:04

năm 907 thuộc thế kỉ nào ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trả lời các câu hỏi :

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?

Pham Trong Bach

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN