Bài 27. Cơ năng

Tun Duong

một vật có khối lượng m=4kg đặt ở 1 vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó wt1=600j. Thả tự do cho vật rơi từ mặt đất, tại đó thế năng của vật wt2=-360. Lấy g=10m/s

a) vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất

b) hãy xác định góc thế năng =0 đã được chọn ở đâu

c) tìm v của vât khi đi qua vị trí góc thế năng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN