Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Linhh Bé

phân tích vai trò đặc điểm nghành cn sản xuất hàng tiêu dùng . tại sao cn thực phẩm và cn sx hàng tiêu dùng lại đc phân bố rộng kháp trên thế giới và có cơ cấu nghành đa dạng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN