Nguyễn Tiến Dũng
8 tháng 5 2017 lúc 12:36

\(25\%-1\frac{1}{4}+0,2:\frac{1}{6}=\frac{1}{4}-\frac{5}{4}+\frac{1}{5}.6=-1+\frac{6}{5}=-1+1\frac{1}{5}=\frac{1}{5}\)

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Nam Phương
8 tháng 5 2017 lúc 12:37

\(25\%-1\frac{1}{4}+0,2:\frac{1}{6}=\frac{1}{4}-\frac{5}{4}+0,2:\frac{1}{6}=\frac{5-1}{4}+\frac{1}{5}.6=-1+\frac{6}{5}=-\frac{5}{5}+\frac{6}{5}=\frac{1}{5}\)

Bình luận (0)
tran huyen trang
8 tháng 5 2017 lúc 12:38

= 0,875 pn nha nếu đúng tk cho mk

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN