bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Lê Thị Thu Hà

Hòa tan 4,48 lít khí HCl ở điều kiện tiêu chuẩn vào 100 ml nước. Dung dịch thu được có nồng độ là (thể tích dung dịch coi như không đổi)

Hiếu Võ
Hiếu Võ 6 tháng 3 2020 lúc 20:21

2M

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 6 tháng 3 2020 lúc 20:24

Đề hỏi gì v

Bình luận (0)
Lê Phương Giang
Lê Phương Giang 6 tháng 3 2020 lúc 21:07

- nHCl = 0.2

- V dd không đổi = VH2O = 0.1 l

=> CM = 0.2/0.1=2 M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN