Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nguyễn Thế Kỳ

Giải bài toán sau bằng cách lập PT hoặc hệ PT:

Theo kế hoạch, trong cùng 1 thời gian định trước, 2 tổ công nhân phải sản xuất cùng 1 số sp. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ I tăng thêm 4 sp nên chẳng những hoàn thành kế hoạch sớm được 3 ngày mà còn vượt mức 58 sp. Mỗi ngày tổ II tăng 3 sp nên chẳng những hoàn thành kế hoạch sớm được 2 ngày mà còn vượt mức 54 sp. Hỏi kế hoạch, mỗi tổ CN phải sản xuất bao nhiêu sp?

~ GIÚP MÌNH VỚI!!! GẤP!! ~ MÌNH cảm ơn!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN