Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Nguyễn Thùy Linh

Câu 1: Em hãy lý giải tại sao trong điều kiện ngày nay khi nền kinh tế càng phát triển thì nước ta lại xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội hơn trước? Các tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi hơn, diễn biến phức tạp hơn? Nêu 3 ví dụ cụ thể?

Câu 2: Em hãy kể tên một số hoạt động xã hội trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, lớp, khu dân cư tổ chức mà em biết hoặc đã tham gia?

Câu 3: Em hãy mạnh dạn đề xuất các biện pháp để ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội đang diễn ra hiện nay?


Các câu hỏi tương tự
Loading...