Đường kính và dây của đường tròn

Nguyễn Vũ Yến Nhi

Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài nhau tại A, kẻ tia tiếp tuyến chung ngoài DE, D thuộc (O), E thuộc (O'). Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A cắt DE ở I. Gọi M là giao điểm của OI và AE, N là giao điểm của O'I và AE. Chứng minh rằng: a. Tam giác DAE vuông tại A b. DA vuông góc IM, AE vuông góc IN. Từ đó suy ra IM.IO=IN.I'O c. OO' là tiếp tuyến của đường kính DE


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN