Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Linh Nguyễn

trong thí nghiệm Y-ang về giao thoa và ánh sáng có bước sóng trong khoảng lamda tím = 0,4 đến lamda đỏ = 0,75 người ta đo được bề rộng quang phổ liên tục bậc 3 là 1,05mm. Vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ là bao nhiêu ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...