Ôn tập chương IV

Shino Asada

2. Tìm giá trị của tham số m để phương trình \(x^2-2\left(m+1\right)x+m+3=0\) có hai nghiệm phân biệt


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN