Bài 4: Giữ chữ tín

kudo shinichi

Có ý kiến cho rằng : "Giữ lời hứa đôi khi lại không giữ được chữ tín và đôi lúc không giữ được lời hứa nhưng lại giữ được chữ tín". Quan điểm của em ?

Sách Giáo Khoa
29 tháng 2 2020 lúc 8:06

Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín. Song, giữ chữ tín không phải chỉ là giữ lời hứa mà còn phải thể hiện ở ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mình khi thực hiện lời hứa (chất lượng, hiệu quả, sự tin cậy của mọi người…) trong công việc, quan hệ xã hội và quan hệ hợp tác kinh doanh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN